graafinen ilme

Oikeanlaisen brändin muodostaminen on yritykselle elintärkeää, sillä se luo kuluttajalle kokonaiskuvan yrityksen arvoista, visioista ja missioista. Brändäys on monimuotoinen kokonaisuus ja pitää sisällään myös paljon ulospäin -”näkymättömiä” seikkoja. Suuressa roolissa brändin luomisprosessissa toimii graafinen ilme, joka parhaillaan kiteyttää paljon tietoa visuaaliseen muotoon.

 1. Brändin tunnettuus

Jatkuvasti kasvava virtuaali- ja mobiiliympäristö syö altaan brändejä, jotka eivät pysy viraalin muutoksen mukana. Tämä on kasvattanut visuaalisen ja yhtenäisen näkyvyyden merkitystä brändin tunnettuvuuden kannalta. Ilman yhtenäistä, toistuvaa ja toimivaa graafista yleisilmettä, brändi hukkuu muiden kilpailijoidensa joukkoon. Logo ja graafinen ilme saattavat olla joillekin ensimmäinen asia josta he tunnistavat yrityksen.

 2. Ammattimaisuus

Vaikka yrityksen vakuuttavuus ja toimivuus ei suinkaan perustu pelkästään yrityksen logoon, on muistettava sen luoma merkittävä kuva. On turha odottaa kuluttajien löytävän tuotetta tai palvelua, jos yrityksen graafinen ulkoasu on 1990-luvulta. Visuaalinen viehättävyys ja toimivuus saa näkyvyyttä ja se luo oikein tehtynä professionaalisen vaikutelman yrityksen toiminnasta.

3. Viestintä ja kommunikaatio

Huono graafinen suunnittelu luo hankaluutta informaation viestittävyyteen. Muun muassa verkkosivujen dynamiikka ja sosiaalisen median kanavien sisältö vaikuttavat suunnattoman paljon kuluttajan kykyyn löytää tarvittava tieto nopeasti ja vaivattomasti. Sivulla tai fiidissä kulutettu aika on nopeutunut siinä määrin, että viestin on saavutettava kokijansa vain sekunneissa. Tekstin merkitys on edelleen vahva, mutta romaanin -omaiset ja  sokkeloiset sisällöt saavat vain selaajan raivon partaalle.

Mikäli yrityksesi graafinen ilme tai brändäys mietityttää, vastaan mielelläni kysymyksiisi.

 

Brändäysterveisin

Ella-Noora Kouhia

Content Designer

SomeWorks

 

Jätä soittopyyntö

Kaipaatteko neuvoa sosiaalisessa mediassa? Autamme ideoinnissa tai toimimme ulkoistettuna somekumppanina – tai jotakin siltä väliltä. Jätä meille soittopyyntö ja keskustellaan lisää tarpeistanne.